תנאי שימוש

הצהרות הלקוח

טרם השימוש באתר זה, הינך מתחייב כי אתה:

·         הבעלים של הציוד הנמכר באתר זה ("הציוד"), או בעל הרשאה מהבעלים של הציוד לשלוח ולמכור אותו. חברת recell רשאית, לבקש את המסמכים המעידים על בעלות בציוד; וכן

·         לפחות בן 16.

מצבו של הציוד

כדי לקבל את מלוא הערך עבור הציוד (כפי שמוצע באתר זה), הציוד חייב לעמוד בקריטריונים הבאים:

קריטריונים:

תקין

·         המכשיר נדלק וכל פונקציות המכשיר עובדות כשורה;

·         המסך פועל, תקין, שלם וללא נזק (ללא סדקים או פגמים אחרים), מסך touch עובד כשורה;

·         כל החלקים ישנם (מקלדת, סוללה מתאימה ותקינה, כיסוי סוללה, מצלמה וכו') ועובדים כשורה;

·         לחצני המגע והמסך מגיבים כשורה ואינם שבורים;

לא תקין

·         המכשיר אינו מרוסק

·         אין נזקי מים

·         לא חסרים חלקים (מקלדת, סוללה מתאימה ותקינה, כיסוי סוללה, מצלמה וכו')

תנאים הכרחיים נוספים

על מנת שנוכל לשלם לך את מלוא המחיר עבור הציוד בין אם הוא תקין או לא:

·         טלפון סלולרי אינו יכול להיות מוגן ב-PIN או SIM נעול;

·         הציוד חייב להיות מדגם המפורט באתר זה;

·         אינו יכול להיות חסום או רשום במרשם כלשהו כאבוד או כנגנב;

הצעת המחיר

הצעת המחיר תקפה במשך 7 ימים. אם הציוד לא התקבל במשרדי החברה תוך 7 ימים מיום רישום ההזמנה באתר, אזי רשאית ™ recell לשנות את המחיר או לא לבצע את העסקה. בכפוף לאמור לעיל, ™recell שומרת לעצמה את הזכות להוריד כל ציוד ו/או אביזר מהאתר ללא הודעה מוקדמת.

התאמת הציוד לקריטריונים

ציוד שמתקבל על ידי ™recell ייבדק כנגד התנאים הנ"ל. ככל שמצב הציוד תואם את הנתונים שהזנת בעת ההזמנה באתר, recell תבצע את התשלום בהתאם לסעיף "תשלומים" מטה. במידה והציוד אינו תואם את כל הנתונים שהזנת בעת ההזמנה באתר, אנו ניצור עימך קשר באמצעות דוא"ל או טלפונית  עם הצעה מעודכנת בגין הציוד בהתאם למצבו כפי שעלה בבדיקה שערכנו. במקרה וקביעתנו בדבר התשלום המוצע אינה מקובלת עליך, הינך רשאי להודיע לנו בתוך 5 ימים מיום קבלת הדוא"ל כאמור, והמכירה תבוטל והציוד יוחזר אליך בעלות שליחות של 40 ש"ח או באפשרותך להגיע למשרדנו ולקבלו ללא עלות נוספת . במידה ולא תתקבל בתוך 5 ימים כאמור השגה בדוא"ל, התשלום המוצע יהיה התשלום הסופי בפועל.

recell שומרת את הזכות לבדוק את ה-IMEI של כל מכשיר כדי לקבוע אם אבד, נגנב או הוגבל, ו-™recell תהיה רשאית להיפטר מהמכשיר כראות עיניה. אנו לא נשלם כלל עבור ציוד שאינו עומד ובתנאים ההכרחיים הנוספים, אבל ניתן לשלוח אלינו למיחזור על חשבון המשתמש, ומובהר כי המשתמש לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו. ציוד כלשהו המתקבל ללא קוד הזיהוי הייחודי שסופק ללקוח באתר, לא ניתן להחזירו ללקוח.

תשלומים

התשלום ללקוח עבור הציוד יועבר לאחר קבלתו, ובדיקה של המודל ומצבו של הציוד (ולאחר קבלה על ידי המשתמש של הצעה מעודכנת, אם יוצע).

לתשלומים בצ'ק: צ'ק מוגבל למוטב בלבד ו-recell שומרת לעצמה את הזכות לדחות את מועד הפירעון של הצ'ק.

לתשלומים בהעברה בנקאית לאחר משלוח בדואר: התשלומים יועברו לפי השם, הכתובת, והפרטים (ביניהם פרטי חשבון הבנק) שהוזנו באתר בעת ההרשמה/ביצוע ההזמנה. ™recell לא תהיה אחראית לתשלום כלשהו שלא התקבל על ידי לקוח כתוצאה מכך שהפרטים שהוזנו באתר היו שגויים, והלקוח לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף. ככל שאפשר, אנו נעשה  את מירב המאמצים כדי להעביר את התשלום  תוך 10 ימי עבודה מיום קבלת הציוד על ידי ™recell (או קבלה על ידי המשתמש של הצעה מעודכנת, אם יוצע , לפי המאוחר). לפעמים עקב עומס מיוחד, לא נוכל להבטיח את התשלום בתוך התקופה האמורה לעיל, ואנו נעשה כל מאמץ כדי להעביר את התשלום תוך 14 יום.

במידה שבחרת להעביר לצדקה את התמורה בגין הציוד/האביזרים במקום לקבל אליך את התשלום, ארגון הצדקה שבחרת יקבל את מלוא הערך של הציוד בהתאם למצבו של הציוד ולפי התנאים הקבועים באתר זה. אנו מבצעים העברות לעמותות פעם בחודש והתורם יקבל קבלה על התרומה לאחר מכן בדוא"ל.

לאחר העברת התשלום תהיה ™recell הבעלים של כל פריט של ציוד ואביזר.

מידע אישי

מומלץ להסיר את כל כרטיסי ה-SIM וכרטיסי הזיכרון לפני שליחתו של הציוד ל-™recell. וכן כל נתון אישי אחר שעשוי להיות שמור בציוד, למשל פרטים אישיים, הודעות טקסט, תמונות, קטעי וידאו, תמונות, משחקים, מוזיקה או נתונים אחרים. במידה וכרטיסי הזיכרון ו/או מידע אחר לא יוסרו, לא נהיה אחראים לכל שימוש בלתי מורשה של זמן אוויר ברשת ו/או מידע אישי שלך. כרטיסי ה-SIM ,כרטיסי הזיכרון וכל מידע אישי אחר השמורים בציוד או באביזרים המגיעים ל-™recell יושמדו במהלך הטיפול, ולכן לא ניתן להחזירם או לשחזרם. הנך מאשר כי הציוד הנשלח אלינו אינו מכיל נתונים אישיים שלך או של כל אדם אחר, ומסכים לשפות את ™recell, עובדיהם וסוכניהם בקשר לתביעות כלשהן ו/או בגין כל אובדן, נזק או הוצאות שיכולים לנבוע מכרטיס ה-SIM כרטיסי זיכרון או כל מידע אישי שנשאר על ציוד או אביזרים.

נזק או אובדן תוך שימוש בשירותי דואר

אנו ממליצים לארוז את היטב את המכשירים לפני שליחתם ל-™recell. המעטפה שתישלח אליכם על ידנו מראש אינה מבטיחה כי הציוד יתקבל במצב זהה לזה שבו נשלח. recell אינה אחראית לאובדן או נזק שנגרם לציוד או אביזר לפני קבלת המכשיר במשרדיה.

השימוש באתר

בשימוש באתר אינטרנט זה הינך מסכים לתנאי השימוש הבאים:

אבטחה ופרטיות

recell מייחסת חשיבות רבה לאבטחה והפרטיות של המערכות שלה ונתוני לקוחותיה. אנחנו בודקים ומשפרים את המערכות שלנו באופן שוטף על מנת להבטיח את השירות הטוב ביותר ללקוחותינו. תוך שימוש באתר זה, אתה מסכים לקליטה ושימוש בנתונים שלכם בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.

סייגים והגבלות

המידע באתר זה מסופק על בסיס "as Is". ככל  שאין הדבר אסור על פי חוק, ™recell:

·         אינה נותנת כל מצג או התחייבות הקשור לאתר או לתכניו, לרבות ביחס לכל אי דיוק או מחדל באתר זה; וכן

·         אינה אחראית לכל אובדן או נזק הנגרם לך בקשר עם השימוש שלך באתר זה ולא לאובדן רווחים או עיסוק  ולנזק עקיף, תוצאתי או מקרי.

שינויים בתוכן ודיוק המידע

recell תבצע שינויים בתוכן ובעיצוב אתר זה באופן שוטף וללא הודעה מוקדמת. ™recell שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת. חלק מהמידע באתר זה נלקח ממקורות חיצוניים או שמטבעו הוא נתון לשינויים לעיתים קרובות. ™recell לא בהכרח שותפה לדעות שמובעות במידע ממקורות חיצוניים ואינה אחראית לתוכן שפורסם באתר זה ממקורות חיצוניים.

חוזים

דבר באתר זה אינו מהווה הצעה מצד ™recell למכור או לקנות טובין או שירותים. במידה שתשלח ציוד ל-™recell, הדבר יהווה הצעה שלך למכור את הציוד ל-™recell. חוזה המכירה בינך לבין ™recell לא ייכרת עד ש-™recell תקבל את הצעתך על ידי ביצוע תשלום התמורה אליך.

קישורים לאתר זה

חל איסור ליצור קישור לכל דף באתר זה ללא הסכמה מראש ובכתב של ™recell.  במידה שנתנו לך הסכמתנו ליצור קישור שכזה הדבר יעשה באחריותך בלבד והסייגים וההגבלות המפורטים לעיל יחולו על השימוש באתר זה על ידי קישור אליו. ™recell לא מפקחת על התוכן של אתרי אינטרנט המקושרים לאתר זה. דעות או חומר המופעים באתרים אלה אינם בהסכמתה או באחריותה של ™recell.

כללי

מטעמי נוחות ניסוח תנאי שימוש אלה נעשה בלשון זכר. יש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.

recell הוא סימן מסחר של Greencell Ventures Limited וכל המוצרים ושירותים של ™recell המופיעים באתר זה הם מסימני המסחר שלה ולכן יש לקרוא את ™recell כאילו מתייחס ל-Greencell Ventures Limited.

יצירת קשר:
טלפון
0733730002
מייל